هاست دانلود ایران

دیتاسنتر زیرساخت

500 گیگابایت

دیتاسنتر زیرساخت
پورت 10 گیگابیت برثانیه اشتراکی
ترافیک نامحدود
امکان دسترسی از طریق FTP
ترافیک نیمه بها

1 ترابایت

دیتاسنتر زیرساخت
پورت 10 گیگابیت برثانیه اشتراکی
ترافیک نامحدود
امکان دسترسی از طریق FTP
ترافیک نیمه بها

2 ترابایت

دیتاسنتر زیرساخت
پورت 10 گیگابیت برثانیه اشتراکی
ترافیک نامحدود
امکان دسترسی از طریق FTP
ترافیک نیمه بها

3 ترابایت

دیتاسنتر زیرساخت
پورت 10 گیگابیت برثانیه اشتراکی
ترافیک نامحدود
امکان دسترسی از طریق FTP
ترافیک نیمه بها